شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اطلاعیه استخدام نیرویی با مدرک لیسانس محیط زیست در پست کارشناسی برنامه ریزی طرح های آب وفاضلاب را منتشر نموده که داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور در آزمون استخدامی شرکت کنند.

 

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.jpg