طرح مشارکتی کشت باریجه در ۵۰ هکتار از منطقه قره گل شهرستان فاروج اجرا شد.