به گزارش ایرنا مهندس بهمن افراسیابی روز پنجشنبه در بازدید از روستای هاور اظهار داشت: در راستای حفظ صیانت از جنگل های هیرکانی این شهرستان که جزو با ارزش ترین جنگل های کشور است توزیع این آبگرمن ها انجام شد.
وی افزود: منابع طبیعی همیار و همراه مردم در حفظ و صیانت از این جنگل ها است و مردم و اهالی روستاها باید حافظ این نعمت های الهی باشند و در حفظ آن تلاش کنند.
وی از توزیع آبگرمکن های خورشیدی برای دیگر از اهالی در آینده ای نزدیک خبرداد و بیان کرد: انرزی خورشیدی منبع بی کران، قابل دسترس، رایگان و تجدید پذیری است که استفاده از آن به میزان قابل توجهی از وابستگی ما به منابع تجدید ناپذیر انرزی می کاهد.
وی کل اعتبار هزینه شده برای این تعداد آبگرمکن خورشیدی را یکصد و ۵۰ میلیون ریال دانست.
شهرستان مانه و سملقان ۲۵ هزار هکتار جنگل هیرکانی دارد. این شهرستان دارای ۶۰۰هزار هکتار عرصه منابع طبیعی است.