در میان انتقاداتی که از پتروشیمی خراسان می شود جا داره از عملکرد مثبت این مجتمع نیز گفته شود.
در واحد ملامین پتروشیمی خراسان روزانه حدود پنج تن ماده ای  به نام او.آ.تی را  تولید می شد که این ماده جانبی سالیان سال به عنوان ماده ای بلا استفاده دوریخته می شد. پژوهشگران پتروشیمی خراسان توانستند  از این ماده  سیانوریک اسید تولید کنند که به عنوان پایدار کننده کلر در استخرها مورد استفاده قرار می گیرد.
البته طبق گفته حمید استیری اکنون مرحله آزمایشگاهی را با موفقیت پشت سر گذاشته و در انتظار پاسخ آزمایش ها در مرحله نیمه صنعتی است. در صورتی که تولید این محصول به نتیجه مطلوب برسد، برای صادرات آن برنامه ریزی می شود.
با تشکر از مسئولین آزمایشگاه پتروشیمی خراسان
حافظان محیط زیست خراسان شمالی ضمن انتقاداتی که نسبت به عملکرد پتروشیمی خراسان دارد از فعالیت های مثبت این شرکت قدردانی می کند.
حافظان محیط زیست خراسان شمالی