رئیس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم گفت: از سال ۹۱ تاکنون، سه مورد زادآوری یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت این شهرستان خراسان شمالی ثبت شده است که این وضعیت امیدها را برای افزایش تعداد آن ها را افزایش می دهد.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%85.jpg
سیدمحمد موسوی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: پناهگاه میاندشت جاجرم از جمله مناطق نادری است که یوز نر و ماده در آن حضور دارند و پویاترین و مولدترین زیستگاه یوز در کشور است که وجود امنیت خوب و طعمه کافی باعث افزایش جمعیت یوزها در این منطقه شده است.
وی از مشاهده و تصویربرداری پنج قلاده یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه این شهرستان طی ۳ماه اخیر خبر داد و گفت: ماموران محیط بانی اداره حفاظت محیط زیست جاجرم در حین گشت زنی این تعداد قلاده را به صورت مستقیم مشاهده و تصویر برداری کرده اند.
موسوی افزود: این پنج قلاده یوزپلنگ شامل یک قلاده یوز ماده و یک قلاده یوز نر و ۳ قلاده توله یوزپلنگ بودند که ماموران محیط بانی جاجرم موفق به تصویر برداری از آنان شدند.
پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو با مساحتی حدود ۸۴ هزار و ۴۳۵ هکتار در خراسان شمالی یکی از بهترین زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی در کشور است.
پناهگاه میاندشت جاجرم در جنوب خراسان شمالی با پارک ملی گلستان ۱۰۰ کیلومتر، با منطقه حفاظت شده قرخود در شهرستان مانه و سملقان ۸۰ کیلومتر، با منطقه حفاظت شده خارتوران شاهرود ۷۵ کیلومتر و با منطقه حفاظت شده سالوک اسفراین ۳۰ کیلومتر فاصله دارد.
شهرستان جاجرم در فاصله ۱۷۰ کیلومتری بجنورد مرکز خراسان شمالی قرار دارد که روزگاری یوزپلنگ کوشکی را در خود جای داده بود و اکنون برای حفاظت و زادآوری به تهران منتقل شده است.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/12/%DB%8C%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%85-.png