مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: ۳۳ درصد از عرصه های جنگلی با مساحت ۳۵ هزار هکتار در این استان در معرض آتش سوزی شدید هستند.

به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، حسن وحید در نشست خبری افزود: علاوه بر آن ۶۴ درصد از عرصه های جنگلی استان نیز در معرض آتش سوزی متوسط و سه درصد در معرض آتش سوزی کم قرار دارد.

وی با اشاره به بارندگی های بسیار خوب در سال جاری و پوشش گیاهی بسیار مناسب در سطح عرصه های منابع طبیعی استان ادامه داد: یکی از دغدغه های مهم این اداره کل در سال جاری بروز آتش سوزی بعد از خشک شدن پوشش های گیاهی در استان است.

وحید خاطرنشان کرد: ۴۱۰ هکتار از جنگل های این استان از نوع درخت های ارس است که اگر حریقی در آن صورت گیرد برگشت پذیری و احیاء این گونه از درخت ها بسیار سخت است.

کشاورزان به طور جدی از آتش زدن کاه و کلش خودداری کنند

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد از آتش سوزی های اتفاق افتاده در سطح عرصه های منابع طبیعی این استان عامل انسانی است، اظهار کرد: ۲۱ درصد از آتش سوزی های که در سطح مراتع و جنگل های این استان رخ داده به علت آتش سوزی هایی بوده که در سطح باغات و مزارع برای انجام اموری همچون از بین علف های هرز و …، اتفاق افتاده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: ۱۰.۷ درصد از آتش سوزی ها نیز مربوط به مباحث گردشگری و شکارچیان داشته است.

وی خطاب به کشاورزان و باغداران تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود از آتش زدن کاه و کلش به طور جدی خودداری کنند، چرا که اگر آتش سوزی از مزارع و باغات آن ها به عرصه های مرتعی و جنگلی سرایت پیدا کند با توجه به پوشش گیاهی به وجود آمده اطفاء آن بسیار سخت است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی بیان کرد: طبق قانون اگر اراضی زراعی در حاشیه جنگل باشد و آتش ناشی از سوزاندن کاه و کلش به جنگل ها سرایت کند، فرد به یک تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

وی گفت: همچنین اگر شخصی در عرصه منابع طبیعی حریق ایجاد کند به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

پهباد یکی از نیازهای اساسی استان برای اطفاء حریق در عرصه منابع طبیعی

وحید به تجهیزات اطفاء حریق در این استان اشاره کرد و افزود: تجهیزات اطفاء حریق در این استان سنتی است و باید به روز شود.

وی ادامه داد: در هر شهرستان یک دستگاه خودروی آتش نشانی کوچک، پتروفایر وجود دارد و از سوی دیگر هر شهرستان نیازمند یک دستگاه پهباد است تا بتوان به وسیله این دستگاه مشخص کرد که در آتش سوزی در ارتفاعات در کدام نقطه است و ماموران یگان در کدام نقاط برای اطفاء حریق مستقر شوند.

این مقام مسئول اظهار کرد: این اداره کل درخواست اختصاص ۴۱ میلیارد تومان اعتبار برای خرید ناوگان و همچنین پهباد را به دفتر مدیریت بحران استانداری داده است.

راه های دسترسی عرصه های منابع طبیعی به منظور اطفاء حریق های احتمالی مرمت می شوند

وی با بیان اینکه بر اثر بارندگی های شدید دو سه ماه گذشته بسیاری از راه های دسترسی عرصه های منابع طبیعی دچار مشکل شده است، تصریح کرد: هم اکنون در حال مرمت این راه ها به منظور اطفاء راحت تر حریق های احتمالی هستیم.

وحید توضیح داد: همچنین در قسمت های مختلف این استان استخرهای آب ساخته شده است که این استخرها هم اکنون پر از آب هستند تا در صورت نیاز از آن برای اطفاء حریق استفاده کرد.