سرهنگ موسی الرضا حیاتی چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه در این راستا ۲۶۰ فقره پرونده تخریب و تصرف در عرصه های منابع طبیعی به مراجع قضایی ارسال شد اظهار کرد: کل گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی ۲ میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2017/10/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C1.jpg
وی با اشاره به افزایش تخریب و تصرف در عرصه های منابع طبیعی استان خراسان شمالی افزود: تخریب و تصرف عرصه های منابع طبیعی در این استان امسال در مقایسه با سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.
حیاتی افزود: سال گذشته در همین مدت مشابه ۲۶۸ هکتار از عرصه های منابع طبیعی این استان تخریب و تصرف شد که در این راستا ۲۲۰ فقره پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.
فرمانده یگان حفاظت منایع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: تخریب و تصرف عرصه های منابع طبیعی در این استان بیشتر در بجنورد، مانه و سملقان، شیروان و اسفراین در اراضی مرتعی، دیم و شیب دار بوده که برای کشاورزی استفاده می شده است.
حیاتی افزود: شماره تلفن شبانه ‌روزی ۱۵۰۴ به‌ عنوان خط ارتباطی یگان حفاظت منابع طبیعی استان با مردم به‌ صورت شبانه‌ روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در ارتباط با تخریب و تصرف عرصه‌های منابع طبیعی و برخورد با متخلفان است.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.
منبع :» ایرنای خراسان شمالی