۳۶ فقره پرونده خسارت وحوش در خراسان شمالی بررسی شد

رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: در نیمه نخست امسال ۳۶ فقره پرونده خسارت وحوش در بخش های مختلف در این استان تشکیل و بررسی شده است.

جواد یازرلو روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در این مدت ۹ فقره پرونده در بجنورد، ۹ فقره در اسفراین تشکیل شده و در هر کدام از شهرستان های مانه و سملقان و جاجرم نیز پنج فقره پرونده در زمینه خسارت های وحوش تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: پلنگ، بیش از سایر گونه ها سبب بروز خسارت شده است به طوری که ۱۴ فقره پرونده مربوط به این گونه است.
وی افزود: گراز هشت مورد، گرگ ۱۱ مورد، قوچ ومش ۲ مورد و خرس قهوه ای یک مورد در رده های بعدی قرار دارند.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی درباره انواع خسارت های وارد شده توسط وحوش گفت: خسارت به دام ها ۲۳مورد بیشتر از سایر بخش ها گزارش شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت خسارت به مزارع هشت مورد، خسارت به باغ ها سه مورد و خسارت به انسان ۲ مورد به ثبت رسیده است.
*تصرف زیستگاه های حیات وحش
یازرلو درباره علت های ایجاد خسارات وحوش گفت: تصرف زیستگاه های حیات وحش توسط انسان و دام های اهلی یکی از این علت ها است.
وی تصریح کرد: وجود مستثنیات افراد و قرار گرفتن برخی روستاها در داخل مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان از جمله علت ها است و به طور مثال، روستای اسپاخو در داخل منطقه حفاظت شده قرخود شهرستان مانه وسملقان قرار گرفته است و همچنین برخی از زمین های کشاورزی و باغی افراد نیز تحت عنوان مستثنیات اشخاص در سایر شهرستان های استان در داخل مناطق حفاظت شده قرار گرفته اند که این امر سبب بوجود آمدن تعارضاتی بین انسان و وحوش می شود.
یازرلو گفت: وجود دام های اهلی در زیستگاه های طبیعی جانوران وحشی نیز می تواند سبب بروز مشکلات شود.
وی افزود: به علت وجود دام بیش از ظرفیت در مراتع، چرای مناطق و عرصه های طبیعی، ورود زود هنگام و خروج دیر هنگام دام های اهلی از مراتع علاوه بر از بین رفتن امنیت زیستگاه حیات وحش سبب از بین رفتن منابع غذایی جانوران وحشی می شود و نیز تعلیف غیرمجاز دام توسط اهالی، سبب انتقال و سرایت بیماری های حیوانات اهلی به وحیات وحش مناطق تحت حفاظت محیط زیست می شود.
* ازبین بردن منابع مورد نیاز جهت زیست گونه ها
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: از بین بردن منابع آب مورد نیاز زیست وحوش از جمله بهره برداری از آب و ایجاد منبع های سیمانی بر روی منابع آبی موجود و لوله کشی آن سبب غیرقابل دسترس شدن آن برای وحوش می شود.
وی خاطرنشان کرد: تخریب زستگاه با گسترش جوامع انسانی و اجرای طرح های صنعتی و عمرانی بدون در نظر گرفتن ضوابط زیست محیطی در این باره دخیل است.
* شکار غیرمجاز
یازرلو گفت: شکار غیرمجاز نیز با برهم زدن زنجیره غذایی موجود در طبیعت و حذف گونه های شکار وشکارچی سبب از بین رفتن تعادل اکولوژیک می شود.
وی افزود: به عنوان مثال شکار گونه قوچ ومیش توسط شکارچیان متخلف سبب آسیب به گونه های گوشتخوار موجود در طبیعت شده و سبب از بین رفتن و یا محدود شدن منابع غذایی آنان می شود و این امر می تواند در حمله آنان به دام های اهلی و انسان به منظور جبران و تأمین منابع غذایی موثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: شکار غیرمجاز و از بین بردن گونه ای مثل پلنگ و یا گرگ در طبیعت نیز سبب افزایش گونه هایی مانند گراز وحشی در طبیعت بدلیل عدم وجود دشمن طبیعی می شود.
* خشکسالی ها و از بین رفتن منابع غذایی
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: از دیگر عوامل موثر در بروز خسارت توسط حیات وحش خشک سالی است و این پدیده در در سال های اخیر سبب از بین رفتن منابع آبی و غذایی و یا کاهش شدید کیفیت آنها شده است.
وی تصریح کرد: ۴۹ درصد از مراتع استان جزو مراتع کم تراکم و فقیر طبقه بندی می شوند و از این رو منابع غذایی حیات وحش را بشدت متأثر کرده و شاهد کمبود میزان سطح و مقدار علوفه هستیم.
بر اساس این گزارش، از ۱۹۷ گونه پستاندار، ۵۳۲ گونه پرنده، ۲۲۳ گونه خزنده، ۲۰ گونه خزنده دوزیست و ۱۶۰ گونه ماهی موجود در کشور
به ترتیب ۶۵ ،۱۴۱ ،۶۸ ،چهار و هشت گونه ماهی در استان خراسان شمالی زیست می کنند.
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی مناطق حفاظت شده و دو پارک ملی سالوک و ساریگل، مناطق حفاظت شده قرخود،
گلول، سرانی و پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم را با گستره ۱۹۴ هزار و ۱۴۱ هکتار مدیریت می کند.


منبع :» خبرگزاری ایرنای خراسان شمالی