محمد فرامرز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: امسال ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری در عرصه های استان اختصاص یافته است که تاکنون ۶۳ درصد از این میزان محقق شده است.
وی با بیان اینکه طرح های آبخیزداری سبب کنترل فرسایش خاک و تقویت پوشش گیاهی می شود گفت: البته کارهای آبخیزداری در سطح کشور دیرهنگام آغاز شد، در این سال ها اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری کم بوده است و به طور کامل و به موقع تخصیص نیافته از این رو کارها آنگونه که باید پیش نرفت اما در سال جاری اعتبارات بسیار خوبی برای اجرای طرح های آبخیزداری استان اختصاص یافته است که امید می رود اجرای این طرح ها سرعت گیرد.
* آبخیزداری خراسان شمالی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار دارد
فرامرز با بیان اینکه امسال بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری به این استان اختصاص یافته است افزود: امسال ۱۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اعتبار از منابع ملی، ۱۰۰ میلیارد ریال از منابع استانی و ۱۹۰ میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به اجرای طرح های آبخیزداری این استان اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: امسال با این میزان اعتبارات قرار است طرح های آبخیزداری در سطح ۱۰۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان اجرایی شود.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی با بیان اینکه یک میلیون هکتار از عرصه های استان مستعد اجرای طرح های آبخیزداری است افزود: این اداره کل با اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری تلاش دارد تا اثرات تخریب سیل را کاهش دهد.
* خشکسالی ها، سبب افزایش خسارت های سیلاب ها شده است
فرامرز در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه در سال های اخیر، میزان تخریب سیلاب ها افزایش یافته است و با کوچکترین بارندگی شاهد سیل های خسارت زا در مناطق مختلف استان هستیم گفت: عوامل وقوع سیلاب، طبیعی و یا انسانی است و در سال های اخیر خشک سالی ها و نیز دخالت دست انسان در طبیعت، سبب افزایش اثرات خسارت بار سیلاب ها شده است.
وی تصریح کرد: عوامل طبیعی وقوع سیلاب همچون کمبود بارندگی ها، خشک سالی، کاهش میزان پوشش گیاهی و تغییر اقلیم سبب شده است تا شاهد آسیب های ناشی از جاری شدن سیل باشیم.
فرامرز افزود: عوامل انسانی هم شامل اقداماتی همچون تخریب سرزمینی که سبب از بین رفتن پوشش گیاهی می شود، همچنین تجاوز به حریم و بستر رودها، بهره برداری بیش از حد از مراتع و افزایش میزان تقاضا برای آب است.
وی گفت: وقتی انسان تعادل طبیعت را بر هم می زند و وارد حریم بستر رودها می شود، خسارت های ناشی از این دخالت ها، متوجه خود می شود.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی اظهار داشت: در این سال ها میزان تخریب سیلاب بیشتر شده است و با کوچکترین بارندگی ها سیلاب راه می افتد که سبب خسارت هایی در بخش های مختلف می شود.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.
خراسان شمالی یکی از استان های سیل خیز کشور است که سال های گذشته جریان سیل های مخرب خسارت زیادی را به بخش های مختلف کشاورزی، عرصه های طبیعی، امور زیربنایی و واحدهای مسکونی وارد کرده است.
hdvkhایرنا