همایش کوهپیمایی عمومی
به مناسبت روز هوای پاک
با شعار: ” هوای پاک، مسئولان،مردم”
زمان: شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ساعت: ۱۳
مکان حرکت : شهرداری ایور

http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/01/photo_2019-01-15_22-08-54.jpg