مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: تامین ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبخیزداری استان درخواست شده است.

حسن وحید روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: طرح های آبخیزداری تاثیر بسیار زیادی در کنترل سیل دارد و با اجرای این طرح ها می توان خسارت های ناشی از سیلاب را به میزان چشمگیری کاهش داد.
وی افزود: اکنون مطالعات آبخیزداری در سطح ۲۷ درصد از عرصه های استان انجام شده و این طرح ها در سطح ۱۸ درصد عرصه ها هم اجرایی شده است.
وی گفت: پروژه های اجرا شده برای پخش سیلاب در سه شهرستان اسفراین، جاجرم و گرمه ۸۰۰ هزار مترمکعب سیلاب را مدیریت و مهار کرده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی افزود: اکنون تمام عرصه های پخش سیلاب در استان آبگیری شده است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی هم گفت: تاکنون مطالعات آبخیزداری در سطح ۷۸۷ هزار هکتار از عرصه های استان انجام شده است.
محمد فرامرز اظهار داشت: عملیات آبخیزداری در سطح ۵۰۸ هزار هکتار از عرصه ها اجرایی شده و مابقی در دست پیگیری است.
وی در باره تاثیر اجرای طرح های آبخیزداری در کنترل و مهار سیلاب افزود: طرح های آبخیزداری تاثیر زیادی در مهار سیل دارد و در جاهایی که این طرح ها اجرایی شده، خسارت سیل کمتر بوده است.
فرامرز اظهار داشت: یکی از اولویت ها، اجرای طرح های آبخیزداری در حریم شهرها است و در این زمینه در مرکز استان اجرای این طرح ها در حوزه های کال پسته، گریوان، اسدلی، درصوفیان، مهنان و ارکان اجرا شده و یا در دست اجرا و پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: حوزه آبخیز شهر بحنورد ۱۱۹ هزار هکتار وسعت دارد که از این میزان ۳۷ هزار هکتار مطالعه شده و این طرح ها در ۸۱ هزار هکتار اجرا شده است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: هدف آبخیزداری در طرح های ملی و استانی، کنترل فرسایش و رسوب در حوزه سدهای موجود و در دست ساخت به منظور ایمن سازی مخازن سدها برای کنترل سیل، زمین لغزش، فرسایش و رسوب است.
خراسان شمالی یکی از استان های سیل خیز کشور است که امسال هم سیل های مخرب خسارت زیادی را به بخش های مختلف کشاورزی، امور زیربنایی و واحدهای مسکونی وارد کرده است.
گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار و ۳۶ هکتار است که از این وسعت یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار مرتع، بیش از ۱۸۳ هزار هکتار بیابان و ۴۳۴ هزار و ۵۵۰ هکتار جنگل است.