پروژه گابیون کلاته تشی از صندوق توسعه ملی

بازدید رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مانه و سملقان جناب آقای مهندس فلاحی و معاون و مسول آبخیزداری شهرستان  روند اجرایی پروژه گابیون کلاته تشی از صندوق توسعه ملی۹۸

http://s6.picofile.com/file/8376786018/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D8%AA%D8%B4%DB%8C1.JPG

http://s7.picofile.com/file/8376786026/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D8%AA%D8%B4%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%85%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86.JPG

۹۸