سه‌شنبه های هر هفته طرح تفکیک زباله از مبدا در دبستان دخترانه سما شهرستان شیروان برگزار می گردد. تاریخ:» سه شنبه – ۱۷ دی ۱۳۹۸

دبستان دخترانه ی سما شهرستان شیروان یکی از فعالترین مدارس مدارس استان خراسان شمالی در حوزه مدیریت پسماند، آموزش محیط زیست و حفظ انرژی می باشد.

با تشکر از مربی بهداشت مجتمع آموزشی سما شهرستان شیروان سرکار خانم زهرا چکامی فر

سایر فعالیت های محیط زیستی این مدرسه سبز را در لینک های زیر ببینید:

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در دبستان دخترانه سما شیروان “طرح کاغذ زباله نیست”
گام های سبز دیگری از مجموعه آموزشی سما شیروان، اهدای بطری آب و ظرف غذای دائمی به دانش آموزان
سه شنبه ها و اجر ای طرح تفکیک زباله از مبدا دبستان دخترانه سما شیروان