جعفر علی پور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه باید راهکاری برای کاهش تعداد اسلحه اتخاذ شود اظهار داشت: از مراجع صدور مجوز برای سلاح انتظار می رود راهکاری اتخاذ کنند تا تعداد آن در دست مردم کاهش یابد و برای جمع آوری بخشی از سلاح های مجاز و سلاح های غیر مجاز اقدام شود.
وی گفت: پیش از این بر اساس قانون هر فرد در کشور می توانست چند قبضه اسلحه اعم از سلاح شکاری، گلوله زنی و یا سلاح تخفیف داشته باشد که این رقم در سال های اخیر به ۲ سلاح کاهش یافته است.
علی پور با بیان اینکه محیط زیست و وضعیت وحوش استان ظرفیت این میزان سلاح در دست مردم را ندارد خاطرنشان کرد: ۲ قبضه سلاح برای هر فرد، رقم زیادی است و باید شمار سلاح مجاز برای فرد به یک سلاح کاهش یابد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی تاکید کرد: باید در دادن مجوز سلاح، دقت بیشتری در سن افراد لحاظ شود و شرایط سنی در این زمینه بازنگری شود.
وی با بیان اینکه صدور جواز سلاح باید بر اساس توجه به نیاز افراد باشد افزود: اکنون هر فرد از عشایر و چوپان که بعضا نیاز به سلاح دارند تا ساکنان شهر می توانند این وسیله شکاری را داشته باشند.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی گفت: برای جلوگیری از تخلفات، باید مجوز حمل سلاح به استان سکونت افراد محدود شود.
وی تصریح کرد: اکنون شاهد حضور شکارچیان از سایر استان ها در خراسان شمالی هستیم که البته تخلف شکارچیان غیربومی به مرتب سخت تر از شکارچیان غیربومی است.
علی پور با بیان اینکه یکی از ایرادها در داشتن سلاح های شکار، ممنوع نبودن دادن مجوز به بستگان نزدیک افراد متخلف است افزود: افراد متخلف به لحاظ قانونی نمی توانند مجوز تامین و خرید سلاح بگیرند اما این افراد سلاح را به نام بستگان نزدیک خود خریداری می کنند و قانون هیچ جایی برای منع شدن صدور اسلحه برای نزدیکان این متخلفان ندیده است.
وی تصریح کرد: باید در صدور جواز سلاح به بستگان متخلفان بیشتر دقت شود تا متخلف راه گریز از داشتن سلاح نداشته باشد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست خراسان شمالی اظهار داشت: هنوز آمار دقیقی از شمار اسلحه دست مردم در دسترس نیست.
بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه امسال ۳۰ قبضه سلاح غیر مجاز شامل ۲۹ سلاح شکاری و یک سلاح جنگی در استان کشف شده است همچنین ۵۱ قبضه سلاح مجاز از شکارچیان متخلف شناسایی و توقیف شده است.

ایرنا