رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان گفت: ۷ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم بذر یونجه رایگان بین بهره‌برداران این شهرستان برای کشت ۳۷۰ هکتار از دیمزارهای کم بازده توزیع شد.

مصطفی سیامکی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: ارزش این میزان بذر سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است.

وی میزان تولید علوفه حاصل از تبدیل دیمزارهای کم بازده در هر هکتار را ۲ تن عنوان کرد و گفت: توزیع بذر یونجه(تبدیل دیمزارهای کم بازده) به منظور تامین علوفه، افزایش درآمد بهره برداران و توان معیشتی و حفاظت از آب و خاک انجام می شود.

سیامکی افزود: تبدیل دیمزارهای کم بازده در حوزه رباط، کوسه، نامانلو، شوانلو و اسطرخی از توابع بخش مرکزی، سرحد و قوشخانه در دست اجرا است و همچنین امسال یک مورد آبشخور و مرمت در حوزه نامانلو و رشوانلو انجام شده است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان گفت: امسال ۸۰ هکتار کپه کاری در مراتع کوسه از توابع بخش سرحد انجام شد.

شهرستان شیروان ۴۰۰ هزار هکتار گستره دارد که ۲۹۰ هزار هکتار آن به صورت منابع طبیعی تجدید شونده و ۱۱۰ هزار هکتار مستثنیات قانونی اشخاص شامل زمین های زراعی، باغ، جاده و محدوده روستاها و شهرها است.

منبع:» ایرنا