دو شکارچی متخلف قبل از اقدام به شکار در دام قانون افتادند. به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست مانه و سملقان، دو شکارچی متخلف که در مناطق حفاظت شده قصد شروع به شکار را داشتند توسط یگان حفاظت این شهرستان دستگیر شدند. «فرجی» با بیان این که متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند، افزود: از متخلفان یک قبضه اسلحه شکاری به همراه مقادیری فشنگ کشف و ضبط شد.

صدیقی – روزنامه خراسان