سعید محمدی
 بهانه مان برای حضور در شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی، سالروز تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب در ۱۱ دی ماه سال ۱۳۶۹ است؛ قانونی که مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱۱ تبصره است.
مهندس « غلامحسین ساقی» مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی در دفتر خود به گرمی از ما استقبال می کند و بعد از احوالپرسی گرم، این مدیر جهادی به گوشه ای از پروژه های در حال اجرا و برنامه های این شرکت در استان می پردازد؛ پروژه هایی که تنها به مرکز استان محدود نیست و همه شهرهای استان سهمی در پروژه های آبفای شهری استان دارند و نمونه آن نیز، برنامه ریزی برای افتتاح رسمی پروژه بزرگ تصفیه خانه فاضلاب آشخانه در آینده نزدیک و البته در سفر وزیر نیرو به استان است. صحبت های مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی، رنگ و بوی محرومیت زدایی هم دارد، آن جا که وی به همزمانی پروژه اجرای کانال و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب و انشعابات برای منطقه ناظرآباد بجنورد و گام های بزرگ صورت گرفته در این خصوص اشاره می کند و می گوید: در ناظرآباد بجنورد برای محرومیت زدایی پا به پای شهردار جهادی بجنورد پیش می رویم.وی شهردار بجنورد را فردی عملیاتی، مثبت و پای کار می داند و از شورای شهر بجنورد برای مصوبه ای که برای اساس آن آبفای شهری استان می تواند پروژه آب و فاضلاب در ناظر آباد را انجام دهد و مبلغی برای بحث آسفالت شکافی پرداخت نکند، تشکر می کند. او می افزاید: پا به پای شهرداری در منطقه ناظرآباد ۱ تا ۲۶ کار اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب را شروع کرده ایم و همین اتفاق در زمین های ارتش هم افتاده است.
شبکه جمع آوری فاضلاب شهری، همواره از پروژه های مهم در هر شهری محسوب می شود و انجام آن در کنار افزایش میزان رضایت شهروندان، منافع بسیاری هم دارد. صنایع هم می توانند از پساب و فاضلاب جمع آوری شده شهری به جای آبی که به سهولت از منابع زیرزمینی به دست می آید، استفاده کنند.
البته نباید فراموش کرد که توسعه شبکه های فاضلاب شهری، از جمله پروژه هایی است که اعتبار بالایی می طلبد و در این بین با توجه به کاهش اعتبارات دولتی از یک سو و ضرورت حفظ منابع آبی از سویی دیگر، در بسیاری از استان های کشور، صنایع، آستین همت را بالا زده اند و به جای استفاده از آب تمیز و قابل استفاده برای شرب و کشاورزی، از پساب به دست آمده از تصفیه خانه های فاضلاب استفاده بهینه کرده اند و با کمک به تکمیل شبکه های فاضلاب شهری، قدمی برای توسعه شبکه فاضلاب شهری برداشته اند. در استان خراسان شمالی نیز صنایع بزرگی وجود دارد که انتظار می رود در این خصوص گام هایی بردارند.
با وجود تمامی تلاش ها و کارهای انجام شده، به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی، تنها ۵۰ درصد جمعیت مرکز استان از شبکه فاضلاب شهری بهره مند است و با تکمیل برخی پروژه ها، تا پایان امسال ۱۰ درصد به جمعیت برخوردار شهری بجنورد به تاسیسات فاضلاب افزوده خواهد شد و این میزان از ۵۰ به ۶۰ درصد می رسد.
مهندس «ساقی»، به این موضوع هم اشاره می کند که تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب بجنورد نیازمند ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار است که در صورت تامین اعتبار،  طی ۳ تا ۵ سال تکمیل خواهد شد.
به گفته وی، در بسیاری از شهرهای کشور از جمله اصفهان و یزد، صنایع از پساب به جای آب استفاده می کنند و راه حل کشور در این خصوص، با توجه به کاهش اعتبارات دولتی در سال های اخیر، استفاده از ظرفیت صنعت است.
وی گریزی به رایزنی ها برای متقاعد کردن پتروشیمی برای استفاده از فاضلاب شهری به جای استفاده از آب در این صنعت هم اشاره می کند؛ موضوعی که به گفته وی متاسفانه هنوز برای صنایع استان یک تکلیف نشده است.
مهندس «ساقی» می گوید: از ابتدای سال ۹۶ توسعه و تکمیل پروژه فاضلاب شهری بجنورد را هدف گذاری کردیم و البته در سال ۹۵ پیمان ها تعریف شد.
شهرک فرهنگیان و شهرک گلستان بجنورد، به عنوان دو نقطه ای است که به گفته مهندس «ساقی»، برای انجام شبکه جمع آوری فاضلاب آن هدف گذاری صورت گرفته است و پروژه جمع آوری فاضلاب شهرک فرهنگیان از محل دفتر مقام معظم رهبری اعتبار گرفت و اعتباری نیز از سوی وزارت نیرو برای جمع آوری فاضلاب شهرک گلستان در نظر گرفته شد.
مهندس «ساقی» البته به این موضوع اشاره می کند که مهر ماه جلسه ای با حضور استاندار خراسان شمالی برای حل مشکل جمع آوری فاضلاب گلستان شهر بجنورد در محل مسجد این شهرک برگزار شد و استاندار تاکید کرد که انشعابات این شهرک انجام شود.
او ادامه می دهد:  در این خصوص ۲۴ کیلومتر شبکه فاضلاب در گلستان شهر اجرا شده و به مرحله انشعاب رسیده است.
به گفته وی، آبفای شهری استان متولی اجرای شبکه فاضلاب در معابر است.
با این حال وی پیشنهاد می دهد که اهالی شهرک گلستان می توانند برای انتقال شبکه جمع آوری فاضلاب به درون سایت، کار را به شرکت های تخصصی که شرکت آبفای شهری استان معرفی می کند بسپارند و یا رضایت بدهند که  شرکت آبفا به نیابت از آن ها کار را انجام دهد و هزینه آن را روی قبض مشترکان آن جا منظور کند. به گفته وی، بازگشایی نشدن معابر، یکی از مشکلات پیش روی انجام پروژه جمع آوری فاضلاب شهری است و در منطقه جوادیه، پس از بازگشایی معابر توسط شهرداری، بخشی از کار انجام شده است. وی خیابان حر و منطقه زندان را از جمله نقاط با اولیت اجرای پروژه جمع آوری فاضلاب شهری بجنورد نیز می داند و از تکمیل این پروژه در منطقه ناظرآباد بجنورد تا یکسال آینده در صورت تامین اعتبار لازم سخن به میان می آورد.
به گفته وی، طرح اولیه فاضلاب بجنورد برای ۱۶۰ هزار نفر بوده است و الان ۲۴۰ هزار نفر در مرکز استان ساکن هستند.
در روزهای آینده در خصوص آخرین وضعیت پروژه های جمع آوری فاضلاب شهری سایر شهرستان های استان نیز با مهندس «ساقی» مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان  گفت و گو خواهیم کرد.