کیفیت هوای بجنورد برای دو روز متوالی در وضعیت ناسالم قرار گرفت و گویا این دور ناسالم با توجه به شرایط جوی در روزهای آتی هم ادامه دارد.
به گفته کارشناس پایش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، هوای بجنورد طی صبح دوشنبه تا بعدازظهر در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت.
«عمارلو» اعلام کرد: علت این موضوع وارونگی دمایی و تجمیع غلظت آلاینده ها و گرد و غبار در آسمان بجنورد بود.

صدیقی – روزنامه خراسان