به نقل از روزنامه خراسان شمالی:
از سوی معاون وزارت صمت صورت گرفت؛صدور مجوز اکتشاف در آلبلاغ
نجفیان- فرماندار اسفراین از صدور مجوز ماده ۳۲ مطالعه و اکتشاف برای آلبلاغ از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت خبر داد؛ مجوزی که اجازه می دهد بدون پروانه اکتشاف، مطالعات آن در دستور کار قرار گیرد.«طاهر رستمی» افزود: با صدور این مجوز ایمیدرو ۱۰ روز زمان دارد  برنامه اجرایی اش را به وزارت صمت تسلیم و پس از آن کار مطالعه و اکتشافات مقدماتی مرحله یک و ۲ را عملیاتی کند.به گفته وی، ایمیدرو باید در فرایند محافظت از آلبلاغ با اداره کل حفاظت محیط زیست همکاری داشته باشد.
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2019/10/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA.jpg