در حال حاضر :

تعداد پارک های ملی ایران: ۳۰ – تعداد پارک های ملی خراسان شمالی: ۲ پارک شامل: سالوک و ساریگل در شهرستان اسفراین

تعداد پناهگاه حیات وحش ایران: ۴۵-تعداد پناهگاههای حیات وحش خراسان شمالی:۱مورد شامل پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم

اثر طبیعی و ملی ثبت شده ایران : ۳۷  – تعداد آثار طبیعی و ملی خراسان شمالی:۲مورد شامل سرو قره باغ+ارس سرانی+صنوبر شیروان

مناطق حفاظت شده ایران : ۱۷۰ – تعداد مناطق حفاظت شده خراسان شمالی:۴+۱ مورد شامل قرخود+ساریگل+سرانی+سالوک و منطقه مشترک با خراسان رضوی قرچغه

در صورت اشکال در داده ها در قسمت نظرات منعکس بفرمائید.

جهت دانلود نقشه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران اینجا کلیک کنید

جهت دانلود لیست مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به همراه اطلاعات جزئی تر اینجا کلیک کنید.