هوای بجنورد زیر پتک سنگ شکن ها

اسدی  چند سال است که گرد و غبار و ریز گردها بی محابا به بجنورد هجوم می آورند و هوای  مرکز استان را آلوده می کنند. شاید یک دهه از روزهای پاک و به دور […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی یکی از دانشگاه های معتبر کشور زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری می باشد که هر ساله با توجه به شرایط خوبی که […]