سرشماری پاییزه آهو در منطقه میاندشت جاجرم از افزایش ۲۰ درصدی جمعیت آن نسبت به سال گذشته خبر داد. به گفته «موسوی» رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم، با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان و ادارات حفاظت محیط زیست گرمه، اسفراین، آشخانه و دوستداران محیط زیست، جمعیت آهو نسبت به سال گذشته افزایش داشته که حاصل تلاش های شبانه روزی محیط بانان این اداره، جوامع محلی و وضعیت خوب پوشش گیاهی منطقه در پی بارندگی های یک سال اخیر بوده است.

معینی- روزنامه خراسان