طرح ملی نهضت سبز با رویکرد جنگلکاری مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای اقشار مختلف از جمله سازمانهای مردم نهاد، تشکلها، همیارران طبیعت، دستگاههای عضو طرح نهضت سبز، سفیران انفال، دانشجویان، دانش آموزان، تعاونیها، بخش خصوصی و…در دستور کار این اداره کل قراردارد.

اجرای طرح نهضت سبز با مشارکت مردم در۱۴ آذر
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی طرح ملی نهضت سبز همزمان با سراسر کشور در کلیه شهرستانهای این استان برگزار می گردد.

حسن نژاد مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت طرح ملی نهضت سبز با رویکرد جنگلکاری مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای اقشار مختلف از جمله سازمانهای مردم نهاد، تشکلها، همیارران طبیعت، دستگاههای عضو طرح نهضت سبز، سفیران انفال، دانشجویان، دانش آموزان، تعاونیها، بخش خصوصی و…در دستور کار این اداره کل قراردارد.

حسن نژاد با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح توسعه فضای سبز و افزایش سرانه آن در سطح استان است افزود این طرح در تاریخ ۱۴ آذر و با حضور فعال اقشار مردم اجرا خواهد گردید.