نهضت درختکاری در استان خراسان شمالی؛
همزمان با سراسر کشور درختکاری با مشارکت آحاد مردم، دستگاههای عضو نهضت سبز، تشکلها، دانشجویان، دانش آموزان، سفیران انفال، بخش خصوصی در استان خراسان شمالی اجرا می گردد. در شهرستان بجنورد مراسم درختکاری روز پنجشنبه ۱۴ آذر ساعت۹ الی ۱۱ صبح در محل شهرک صنعتی بیدک با همکاری مدیریت شهرکهای صنعتی استان انجام می شود.

منبع:» روابط عمومی منابع طبیعی استان