شناسایی 262 انشعاب غیر مجاز در روستاهای استان خراسان شمالی

شناسایی 262 انشعاب غیر مجاز در روستاهای استان علوی- 262 انشعاب غیر مجاز آب، امسال در روستاهای استان شناسایی شده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی با بیان این مطلب به […]