آرشیو دسته: محیط زیست جهان

مسمومیت سرب در کودکان را جدی بگیریم.

چکیده: در سال های اخیر نگرانی های فزاینده ای نسبت به محیط زیست در بین صاحب نظران همه حوزه های علمی پدیدار شده که پژوهشگرا ن و متخصصان بازاریابی نیز از این دغدغه فار غ نبوده اند، به گونه ای که به پیدایش مفهوم جدیدی از بازاریابی با عنوا ن  بازاریابی سبز منجر شده است. پژوهش […]

سازمان ها و مجامع و مراکز منطقه ای و بین المللی عناوین کنوانسیون های بین المللی ۱ کنوانسیون‌ مربوط‌ به‌ تالابهای‌ مهم‌ بین‌المللی‌ به‌ ویژه‌ تالابهای‌ زیستگاه‌ پرندگان‌ آبزی‌ (کنوانسیون‌ تالابها) رامسر ۲ گونه‌های‌ جانوران‌ و گیاهان‌ وحشی‌ در معرض‌ خطر انقراض‌ و نابودی (CITES) ۳ کنوانسیون‌ منطقه‌ای‌ کویت‌ برای‌ همکاری‌ درباره‌ حمایت‌ و توسعه‌ […]

نقشه پوشش گیاهی ایران/با کیفیت بالا/مقیاس ۱:۱۰۰۰/۰۰۰ نقشه های منابع طبیعی،آبخیزداری،محیط زیست و… جهت مشاهده با کیفیت اصلی بر روی نقشه کلیک کنید