رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان گفت: تاکنون ۲۲۰ هزار هکتار معادل ۸۵ درصد از مراتع این شهرستان ممیزی شده است که مجوز لازم برای چرای ۱۳۲ هزار راس دام در این عرصه‌ها داده شده است.

مصطفی سیامکی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مجموع کل مساحت مراتع این شهرستان را ۲۹۰ هزار هکتار دانست و گفت: مراتع ممیزی شده شامل ۱۴۵ سامان عرفی با پنج هزار و ۲۷۷ بهره بردار است.

وی گفت: امسال نیز ۱۲ هزار هکتار از مراتع این شهرستان ممیزی شده است که این میزان عرصه در ۶ سامان عرفی شامل سرداب، سرانی، جنگاه، سردارآباد، رباط و شناقی علیا است.

سیامکی افزود: اجرای ممیزی مراتع در قالب طرح ملی مدیریت پایدار مراتع و با هدف شناسایی و تعیین صلاحیت بهره برداران ذیحق، صدور پروانه مرتعداری و تعیین شرایط و ضوابط بهره برداری منطقی از این عرصه ها  بر اساس وضع اکولوژی، پوشش گیاهی و عرف بهره برداری انجام می شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان گفت: همچنین اجرای این طرح زمان ورود و خروج دام و تعداد دام مجاز در فصل تعیین شده را مشخص می کند.

گستره شهرستان شیروان ۴۰۰ هزار هکتار است که ۲۹۰ هزار هکتار آن به صورت منابع طبیعی تجدید شونده و ۱۱۰ هزار هکتار جزو اراضی مستثنیات قانونی شخصی شامل زمین های زراعی، باغ ها، جاده ها و محوطه های روستا و شهرها است.

ایرنا