طی گشت و کنترل منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی شیروان یک شکارچی متخلف قبل از اقدام به شکار دستگیر و نفر دوم متواری شد.

مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با اعلام این خبر افزود: محیط بانان حین گشت زنی در منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی دو شکارچی متخلف را که با یک قبضه اسلحه تک لول و یک رأس الاغ در حال جست و جوی شکار بودند مشاهده کردند که آن ها پا به فرار گذاشتند.

«پهلوان» افزود: طی تعقیب متخلفان، صبح روز بعد یکی از آن ها دستگیر اما نفر دوم متواری شد.وی با بیان این که متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، تصریح کرد: از شکارچیان متخلف یک قبضه اسلحه تک لول جواز دار، فشنگ غیر مجاز چهارپاره، تبر، چاقو و سایر ادوات شکار و صید به همراه یک رأس الاغ کشف و ضبط شد.