آقای یوسفیان شهروند شیروانی با خشک کردن قسمتی از پسماندهای تر باعث کاهش حجم، رطوبت و وزن پسماندهای خانگی شده است.

با توجه به آنکه قسمت بزرگی از زباله های خانگی را پسماند های تر تشکیل می دهند این کار می تواند در حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های اقتصادی در مدیریت پسماند شهری موثر باشد.

با تشکر از آقای یوسفیان

ارزیابی اثرات مثبت زیست محیطی خشک کردن پسماند تر:

ردیف
اثرات اولیه
اثرات ثانویه و مثبت بر محیط زیست
۱ کاهش حجم پسماند:» ۱) عدم نیاز به اتوموبیل های پر حجم در جمع آوری پسماند.

۲) کاهش زمین مورد نیاز برای دفن پسماند

۲ کاهش وزن پسماند:» انتقال آسان از مبدا تا مقصد
۳ حذف رطوبت پسماند :» حذف شیرابه در محل دفن و جلوگیری از آلودگی خاک،هوا، آبهای زیر زمینی و آبهای سطحی

نکته: البته این کار اگر به صورت صحیح انجام نگیرد ممکن است باعث آلودگی محل شود پس بهتر است هنگام خشک کردن پسماندهایی مانند پوست میوه و سبزیجات ابتدا آنها را کمی خرد کرده و در مکانی با تهویه خوب قرار دهید تا باعث پوسیدگی و تجمع حشرات نشود. در صورت داشتن باغچه می توان قسمتی از پسماند های خشک شده ی گیاهی را در باغچه چال کرد.