نصب تابلو اطلاع رسانی از تلفن امداد جنگل و مرتع و تابلوهای هشدار در حاشیه راههای شهرستان شیروان توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شیروان