مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: اسفراین با یک میلیارد متر مکعب کسری آب زیرزمینی مواجه است.
ابراهیم علوی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان شمالی، با اشاره به اینکه میزان کسری مخازن آب زیرزمینی دو میلیارد متر مکعب است، افزود: از این میزان یک میلیارد مربوط به شهرستان اسفراین است.
وی با بیان اینکه در اسفراین مجموعه مشکلات آبی وجود دارد، ادامه داد: خشکی سد بیدواز و حوزه های پایاب این سد، منابع زیرزمینی و چاه های غیر مجاز از جمله این مشکلات است.
علوی با اشاره به اینکه یکی از اعتراضات کشاورزان اسفراینی ساعت کارکرد چاه هاست، اظهار کرد: در سال ۲۰۰ میلیون متر مکعب تخلیه آب زیرزمینی وجود دارد که از این میزان ۴۰ میلیون مربوط به چشمه ها، ۶۰ میلیون مربوط به قنوات و مابقی مربوط به چاه هاست و یکی از راهکارهایی که می توان ارائه داد حفظ اب دبی موجود با افزایش ساعت کارکرد چاه هاست.
وی تاکید کرد: اما باید بر روی تعدیل پروانه چاه ها، بازچرخانی آب ها و استفاده از آب خاکستری برای رفع مشکل آب، توجه ویژه کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: میزان بارندگی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش برابر افزایش یافته است اما مقدار روان آب کمتر بوده است.
وی بیان کرد: طی سال جاری سیلاب وارد سد بیدواز اسفراین نشده است و پیش بینی می شود سال آینده سال سختی برای کشاورزانی خواهد بود که بخواهند از آب های سطحی استفاده کنند.