اسدی- آب بجنورد پاکیزه است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی با اعلام این مطلب به خبرنگار ما افزود: موضوع عوض شدن طعم و مزه آب بجنورد مربوط به گذشته و به دلیل افزایش ماهی های سد شیرین دره است اما آب منطقه ای و محیط زیست تدابیری برای رفع این مشکل اندیشیده اند.«غلامحسین ساقی» با بیان این که هم اکنون آب بجنورد مشکلی ندارد، ادامه داد: آب این شهرستان در تصفیه خانه مجهز بجنورد سالم و پاکیزه می شود و آب این شهر دارای کیفیت مطلوبی است.
وی اضافه کرد: امکان بازدید از تصفیه خانه بجنورد برای اهالی رسانه فراهم است و می توانند مراحل دقیق تصفیه آب بجنورد را مورد ارزیابی قرار دهند.