مدیر امور منابع آب شیروان گفت: خشکسالی و کاهش بارندگی ها در ۲ دهه اخیر، سطح آب های زیرزمینی این شهرستان را ۲۰ متر کاهش داده است.

بهزاد بهلولی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: سطح آب های زیرزمینی این شهرستان به علت برداشت بی رویه و خشکسالی، سالانه حدود یک متر کاهش پیدا می کند.
وی میزان افت سطح آب در شیروان را بالاتر از میانگین استانی آن دانست و گفت: امسال سطح آب های زیرزمینی شیروان ۱۳۰ سانتیمتر افت داشته است.
بهلولی، عمق برداشت آب از منابع زیرزمینی شیروان را ۶۰ تا ۱۰۰ متر عنوان و بیان کرد: افت سطح آب، کاهش آبدهی چشمه ها و قنوات، چاه ها، نشست زمین و دیگر تبعات را درپی دارد.
مدیر امور منابع آب شیروان در عین حال با بیان اینکه میزان املاح موجود در آب برای بخش کشاورزی مشکلی ایجاد نکرده است، گفت: به دلیل املاح زیاد در محدوده شیروان- بجنورد آب ها شور و بی کیفیت شده ولی مشکل چندانی ایجاد نکرده است.
بهلولی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از افت آب های زیرزمینی، بستن چاه های غیرمجاز و پخش سیلاب با هدف تغذیه مصنوعی سفره ها را از جمله این اقدامات برشمرد.
وی بدون اشاره به میزان آب تولیدی در شهرستان شیروان گفت: ۸۱ درصد از آب شیروان در بخش کشاورزی، ۵.۴ درصد در حوزه صنعت و ۱۳.۶ درصد در بخش آشامیدنی مصرف می شود.

ایرنا