در بازرسی از منزل یکی از شهروندان فاروجی یک قبضه سلاح و مقداری مهمات غیرمجاز کشف و ضبط شد.رئیس اداره حفاظت محیط زیست فاروج با اعلام این خبر به خبرنگار ما اظهارکرد: با هماهنگی صورت گرفته با مقام قضایی و طی بازرسی از منزل فرد متهم، یک قبضه سلاح ساچمه زنی تک لول غیرمجاز و تعدادی فشنگ چهارپاره و معمولی توسط یگان محیط زیست و پلیس امنیت این شهرستان کشف و ضبط و متهم برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد. «عبدالرحمن زحمتی» افزود: فرد متهم به جرم حمل و نگهداری از سلاح و مهمات غیرمجاز مستند به مواد ۵ و ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال «بند الف ماده ۵» و همچنین۹۱ روز تا ۶ ماه «بند الف ماده ۶» یا پرداخت جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

منبع: میم پرور – روزنامه خراسان