بجنورد مهر امسال ۱۷ روز هوای پاک را تجربه کرد. اگرچه با مقایسه وضعیت کیفی نسبت به سال قبل در تعداد روزهای هوای پاک این شهرستان پیشتاز بود اما در شاخصه های دیگر از جمله هوای سالم و به ویژه هوای ناسالم در وضعیت نرمال قرار نگرفت و دلیل این امر شرایط جوی ناپایدار و گرد و غبار اواخر مهر امسال بود. به گفته مسئول ایستگاه سنجش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، هوای مرکز استان در این مدت ۱۷ روز پاک، ۱۲روز سالم و یک روز ناسالم برای گروه های حساس بود.
به گزارش خبرنگار ما، در فصل بهار امسال بارندگی و طی فصل تابستان شرایط جوی نرمال بود. بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان شمالی بارش ها در فصل پاییز نرمال و در برخی نقاط بیش از نرمال خواهد بود که این می تواند نوید بخش سال زراعی خوبی برای کشاورزان استان باشد.
«عمارلو» مسئول ایستگاه سنجش آلودگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اعلام کرد: طی تابستان امسال بجنورد دارای ۶۹ روز هوای پاک و ۲۴ روز هوای سالم بود. براساس اعلام کارشناس پایش اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی فقط یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا در بجنورد نصب شده که طبق استاندارد زیست محیطی حداقل به ۳ ایستگاه پایش کیفی هوای دیگر نیاز است ولی به علت کمبود اعتبار تاکنون این امر محقق نشده است. گزارش خبرنگار ما حاکی است، میزان آلایندگی هوای سایر شهرهای استان به علت نبود ایستگاه پایش کیفی هوا از طریق کاهش دید افقی سنجیده می شود و حداقل در هر شهر استان باید یک ایستگاه سنجش آلایندگی هوا وجود داشته باشد.

صدیقی – روزنامه خراسان