مردم روستای فیروزه در بجنورد، وقتی متوجه شدند پرنده ای در حمام عمومی لانه کرده بازسازی آن را متوقف کردند.

رئیس شورای اسلامی روستای فیروزه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: مردم این روستا زمانی که متوجه لانه این پرنده شدند، از بازسازی حمام عمومی تا زمان بزرگ شدن جوجه ها صرف نظر کردند.

مرتضی فیروزه اظهار داشت: حمام عمومی روستا به علت نیاز به بازسازی، تعطیل بود و زمانی که اهالی برای بازسازی به این مکان مراجعه کردند متوجه شدند یک قطعه گونه نادر بلبل کمر کولی در حمام لانه کرده و سه جوجه هم در لانه دارد.
وی گفت: مردم روستا برای اینکه آسیبی به جوجه ها نرسد، بازسازی حمام عمومی را تا زمان بزرگ شدن آنان متوقف کردند.

رئیس شورای اسلامی روستای فیروزه افزود: با بزرگ شدن جوجه ها، بازسازی حمام عمومی از سرگرفته می شود تا برای استفاده اهالی آماده شود.

کمرکولی که به آن بلبل کمری ھم گفته می شود؛ یک پرنده کوچک گنجشک سان است و از حشرات و عنکبوت ھا در تابستان و از حلزون ھا و دانه ھای گیاھان در زمستان تغذیه می کند.

ھمانند دارکوب کوچکی بنظر می آید که بطور شگفت انگیزی روی درختان، دیوارها و صخره ھا بدون اینکه از دم خود به عنوان تکیه گاه استفاده کند در جهت بالا و پایین حرکت می کند.

این پرنده دارای سر بزرگ، منقار قوی، پاھای کوتاه با پنجه ھای بلند و بالھای نسبتا بلند و نوک تیز است. تک زی بوده و نر و ماده آن ھم شکل بوده است.

روستای فیروزه در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی بجنورد واقع است و از روستاهای هدف گردشگری است.