نه به تجارت ظالمانه سگ های خانگی
.
نگهداری سگ خانگی از نظر شرع مبین اسلامی جایز نیست. متاسفانه برخی بدون داشتن اطلاع درستی سگ های خانگی با نژاد های غیر بومی خریداری ونگهداری می کنند و بعدها می فهمند که نگهداری از یک موجود زنده در خانه به راحتی آن چیزی که فکر می کردند نیست.
.
این سگ ها نیازمند واکسن هایی با دوره ی زمانی مرتب وبا هزینه های زیاد هستند، نیاز به شستشو مداوم دارند. سگ ها را باید عقیم کنید باید مراقب باشید هرجایی ادرار نکنند ، نیاز به جیره غذایی خاص و نیازمند هزاران توجه دیگر هستند تا مریض نشوند و مریضی و عفونت های آنها به انسان نرسد.
.
قبول کنیم که سگ یک موجود زنده است خرید شما باعث رونق تجارت آزاردهنده ای است که با تولید مثل تعداد زیادی سگ از نژاد های خاص همراه می شود. چرایاید سگ های زیبای سیبری و یا سگ های استوایی را آنقدر تکثیر دهند که در مناطق دیگر با سختی های گوارشی و… زندگی کنند،اکثرا هم نمی توانند از سگ به خوبی نگه داری کنند و گاهی آنرا رها کرده و موجب آزار سگ و مردم می شوند.
.
چرا باید این همه هزینه را بدهیم تا یک حیوان بی گناه از نژادی خاص به صورت مصنوعی تکثیر و درنهایت عروسک بازی ما بشوند.هزاران دلیل منطقی برای #نخریدن_سگ_های_خانگی وجود دارد اگر دوستدار سگ ها هستید و تمکن مالی داریدبه شهرداری ها کمک مالی کنید تا سگ های ولگرد را به درستی ساماندهی کنند.
.
و در آخر چه زیباست به جای هزینه هایی که در راه تولید مثل غیر طبیعی نژاد های خاصی از سگ می پردازید این هزینه ها را برای همنوعان خودمان صرف کنیم.
.
#سگ_نخریم
#نه_به_تجارت_سگ
#نه_به_آزار_سگ
#تجارت_سگ_را_پایان_دهیم
.
https://t.me/nkhorasanir2
.