طی بازرسی از منزل متهمی در شهرستان گرمه توسط پلیس آگاهی و اداره حفاظت محیط زیست, مقدار ۳۵ کیلوگرم گوشت حیوان وحشی کشف و ضبط گردید که بعد از بررسی نتایج و کارشناسی های انجام شده تعلق گوشت ها به ۲ راس گراز وحشی محرز گردید ،همچنین در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و دو نفر از متهمین ، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی گردید.

از عموم مردم علاقمند به حفظ محیط زیست تقاضا میشود در صورت مشاهده هر گونه شکار و صید غیر مجاز،تخریب و آلودگی محیط زیست،آتش سوزی،قطع اشجار و…. مراتب را با اداره شهرستان و پاسگاههای محیط بانی اطلاع دهند.

منبع:» روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست گرمه