منبع : سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (خراسان شمالی)

جهت دانلود هر یک از طرح ها بر روی نام روستای مورد نظر کلیک کنید تا مستقیما از سرور بنیاد مسکن استان دانلود کنید.

دانلود طرح هادی روستاهای شهرستان گرمه
شهرستان گرمه

 فایل ها

 آرمادلو   حجم فایل: ۳۵۵.۶۷KB
 اصغرآباد   حجم فایل: ۱۵۰.۴۴KB
 برزنه   حجم فایل: ۳۲۳.۳۹KB
 بیدک   حجم فایل: ۳۰۶.۱KB
 چشمه خان   حجم فایل: ۳۴۶.۷KB
 دشت   حجم فایل: ۸۴۶.۳۷KB
 چهارچوبه   حجم فایل: ۱۰۹۶.۶۷KB
 رباط قره بیل   حجم فایل: ۱۰۸۲.۲۴KB
 شورک بالا   حجم فایل: ۴۹۰.۴۲KB
 قزلحصار پایین   حجم فایل: ۳۹۷.۷KB
 قزلحصار پایین   حجم فایل: ۲۷۵.۹۳KB
 کرکی   حجم فایل: ۶۲۰.۸۱KB
 گل من دره   حجم فایل: ۲۸۷.۸۵KB
 مشمی   حجم فایل: ۲۴۴.۳۸KB