رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شیروان : دو هزار اصله نهال از نوع زبان گنجشگ و بادام در این شهرستان کشت شد.

مصطفی سیامکی افزود: نهال های کشت شده با هدف افزایش فضای سبز، تقویت فضای تفرجگاهی و پوشش گیاهی در پنج هکتار و در روستای گره زو از توابع بخش مرکزی این شهرستان انجام شد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان شمالی،