مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: این شرکت در حال پیگیری است تا وزارت نیرو دو دشت استان را در فهرست دشت های ممنوعه در برداشت آب های زیرزمینی قرار دهد تا منابع آبی سفره های زیرزمینی آنها نیز مدیریت شده بهره برداری شوند.
پیگیری ثبت 2 دشت استان در فهرست دشت های ممنوعه آبی/مشاهده فرونشست در دشت های اسفراین و شیروان,دشت ممنوعه آبی+ ممنوعه بحرانی+ آب چاه

سید عقیل مرتضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: در استان خراسان شمالی در حال حاضر به جز دو دشت مانه و غلامان که هنوز جزو دشت های آزاد در برداشت آب های زیرزمینی هستند، مابقی دشت های استان در زمینه برداشت آب های زیرزمینی، تعدادی جزو دشت های ممنوعه و تعدادی نیز جزو ممنوعه بحرانی هستند.

مرتضوی افزود: شرکت آب منطقه ای استان در حال حاضر در حال پیگیری است تا وضعیت دشت های مانه و غلامان نیز در فهرست  دشت های ممنوعه قرار گیرند تا توسعه برداشت از این دو دشت ممنوع شود و آب های زیرزمینی این دو دشت مدیریت شوند.

در عین حال، وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر از سه هزار و ۵۰۰ حلقه چاه آب موجود در دشت های استان دو هزار و ۵۰۰ حلقه چاه در دشت های ممنوعه بحرانی استان قرار دارند که  بر اساس قانون از این چاه ها فقط بر اساس پروانه بهره برداری باید آب برداشت شود و چاه های غیر مجاز حفاری شده در این دشت ها می بایست مسدود شوند.

وی در ادامه با یادآوری این مطلب که سفره های آب زیرزمینی دشت های ممنوعه بحرانی استان دیگر پاسخگوی اضافه برداشت آب ها نیستند، عنوان کرد: از دو سال گذشته نیز دستورالعمل مهر تعدیل بر تمدید پروانه های بهره برداری از چاه های کشاورزی در دشت های ممنوعه بحرانی در حال اجرا است تا ضریب برداشت آب از این چاه ها تا مقدار مشخص شده، کم شود.

افزون بر این، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی گفت: شرکت آب منطقه ای استان با تعامل با صنایع و شهرداری ها در استان نیز آنان را به استفاده از پساب های تصفیه خانه ها برای بهره برداری از آب های خاکستری بجای آب های زیرزمینی دعوت کرده است.

وی در خاتمه با بیان اینکه برداشت های غیرمجاز بی رویه از آب های زیرزمینی دشت ها منجر به افت سطح آب های زیرزمینی، ایجاد خلاء در لایه های اعماق زمین همچنین وقوع نشست دشت ها و ایجاد فروچاله ها خواهند شد، اعلام کرد: درصورتیکه برداشت بی رویه از دشت ها ادامه داشته باشند حتما در استان این اتفاقات خواهند افتاد.

وی اعلام کرد: با پایش ها و ارزیابی های انجام شده از وضعیت دشت ها مشاهده کردیم که در دشت های اسفراین و شیروان به صورت لکه ای نشست زمین اتفاق افتاده اند که در صورت استمرار برداشت آب از این دشت ها این وضعیت به فروچاله منجر خواهد شد.

مرتضوی تصریح کرد: جایگزینی آب خاکستری بجای برداشت آب های زیرزمینی در زمینه چرخه تولید صنایع همچنین تولیدات کشاورزی واجد شرایط مهمترین راهکار در راستای مدیریت منابع آبی در این دشت ها خواهند بود.

انتهای پیام/قهرمانی

عصر اترک