مدیرتارنما

به نام خدا
محیط زیست امانت اللهی است در حفظ و بهره برداری پایدار از آن کوشا باشیم .


http://s2.picofile.com/file/8263522742/Untitled.png

هادی مرادی برزل آباد


۱)کارشناسی مهندسی منابع طبیعی گرایش : محیط زیست دانشگاه -ملی- بیرجند

۲)  کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست/روزانه/ دانشگاه حکیم

۳)گواهی دوره آموزشی سیستم های مدیریت کیفیت ایمینی،بهداشت ومحیط زیست –

 –OHSAS18001 IMS(ISO 9001-ISO 14001

۴)سیستم مدیریت بهداشت ،ایمینی و محیط زیست

HSE-MS

۵)گواهینامه مهارت آموزش فنی حرفه ای  f2l

۶) +GPS+AutoCAD+GIS+ab:IT 3/2

۷)  دوره تکمیلی مدیریت کسب و کارIT

۸) کارشناس صدور مجوز

.و…


حافظان محیط زیست خراسان شمالی hadimoradi.irhttp://zistaweb.ir/

حافظان محیط زیست خراسان شمالی


hadimoradiir@yahoo.com
سامانه پیامکی
۳۰۰۰۷۵۴۶۳۹۸۳۹۸
Environmental Engineering

سایت های مجموعه: error…

لینک های مرتبط با این بخش
تارنمای شخصی : http://hadimoradi.ir