توله یوز یتیمی که چند ماه پیش مادرش را در یک تصادف جاده ای ازدست داده بود در پناهگاه حیات وحش میاندشت(جاجرم /خراسان شمالی)سلامت دیده شده
حافظان محیط زیست خراسان شمالی تلگرام        ۲https://telegram.me/nkhorasanir
http://n-khorasan.ir/
http://s8.picofile.com/file/8271739842/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B2_%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85.jpg