منبع : سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (خراسان شمالی)

جهت دانلود هر یک از طرح ها بر روی نام روستای مورد نظر کلیک کنید تا مستقیما از سرور بنیاد مسکن استان دانلود کنید.

دانلود طرح هادی روستاهای شهرستان جاجرم
شهرستان جاجرم

 فایل ها

 ارک   حجم فایل: ۳۶۶.۴۱KB
 امیرآباد   حجم فایل: ۲۵۰.۹۷KB
 اندوقان   حجم فایل: ۵۲۲.۵KB
 ایستگاه جاجرم   حجم فایل: ۲۷۷.۹۴KB
 بام   حجم فایل: ۱۲۳۲.۳۷KB
 برزانلو   حجم فایل: ۲۶۹.۹۹KB
 پشت بام   حجم فایل: ۴۰۲.۴۹KB
 پیش دره   حجم فایل: ۳۵۹.۴۷KB
 جربت   حجم فایل: ۶۶۲.۲۵KB
 جغدی   حجم فایل: ۶۵۴.۳۹KB
 جوشقان   حجم فایل: ۳۴۶.۴۱KB
 چشمه طبری   حجم فایل: ۲۴۶.۶۹KB
 حصار عیسی   حجم فایل: ۴۷۰.۹KB
 خراشا   حجم فایل: ۷۳۸.۷۷KB
 دربند   حجم فایل: ۴۲۹.۸۶KB
 صادق اباد   حجم فایل: ۶۴۶.۹۵KB
 عمارت   حجم فایل: ۱۵۰۶.۰۴KB
 قراجه رباط   حجم فایل: ۴۴۶.۱۴KB
 قره چه رباط سنخواست   حجم فایل: ۳۰۲.۲۳KB
 قلی   حجم فایل: ۵۶۱.۶KB
 قمیطه   حجم فایل: ۲۸۹.۹۹KB
 کتلی   حجم فایل: ۴۶۷.۲۵KB
 کرف   حجم فایل: ۴۵۷.۴۱KB
 کلاته ترکها   حجم فایل: ۱۶۷۷.۵۵KB
 کلاته حاج رحمت   حجم فایل: ۳۱۸.۲۸KB
 کلاته شوقان   حجم فایل: ۳۰۹.۸۱KB
 کلاته شور   حجم فایل: ۳۶۱.۲KB
 کلاته موری   حجم فایل: ۳۴۷.۳۹KB
 گرمک   حجم فایل: ۵۵۵.۳۳KB
 محمدآباد طبر   حجم فایل: ۴۱۲۸.۵۷KB
 ملاویس   حجم فایل: ۲۲۸.۳۱KB
 ناویا   حجم فایل: ۲۶۳۳.۷۴KB