هزار قطعه پرنده مهاجر به منطقه جنگلی روستای دشت وارد شدند. این خبر را «صفرزاده» رئیس اداره محیط زیست گرمه اعلام کرد و افزود: این پرندگان از نوع «فاخته جنگلی» هستند و هر سال به این منطقه مهاجرت می کنند و حدود ۲ ماه می مانند. وی خاطرنشان کرد: ورود این پرندگان به منطقه گردشگری دشت، زیبایی و جلوه خاصی به آن بخشیده و شکار و صید آن ها ممنوع است. یگان حفاظت محیط زیست شبانه روز به صورت محسوس و نا‌محسوس در حال گشت زنی است و با شکارچیان متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

خراسان