معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: امسالتخصیص 119 میلیارد ریال به طرح های آبخیزداری خراسان شمالی ۳۰۰میلیارد ریال از منابع مختلف برای اجرای طرح های آبخیزداری اختصاص یافت که تاکنون ۱۱۹ میلیارد ریال آن محقق شده است.
محمد فرامرز افزود: با این اعتبارات  طرح های آبخیزداری در ۱۰۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان اجرایی می شود.
وی با بیان اینکه یک میلیون هکتار از عرصه های استان مستعد اجرای طرح های آبخیزداری است، گفت: این اداره کل تلاش  می کند  با اجرای طرح های آبخیزداری و آبخوان داری اثرات تخریب سیل را کاهش دهد.