چنار کتلی در روستای کتلی از توابع شوقان شهرستان جاجرم قرار دارد. این چنار با عمری بیش از ۵۰۰ سال جزو کهن سال ترین درختانی است که در خراسان شمالی و کشور شناسایی و در فهرست آثار ملی ثبت شده است. ارتفاع این درخت ۲۱ متر و قطر آن ۵۷۰ سانتی متر و از نظر شکل ظاهری دارای تنه بسیار قطور که بخشی از آن در سال های گذشته به علت آتش سوزی دچار آسیب و از وسط دو نیم شده است اما اکنون سبز باقی مانده و توانسته است به خوبی با اقلیم منطقه سازگاری پیدا کند.

معینی – روزنامه خراسان