پروژه کپه کاری گیاهان داروئی منطقه گنجدان شهرستان اسفراین

بازدید آقای مهندس خضری ریاست محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اسفراین از پروژه کپه کاری گیاهان داروئی منطقه گنجدان این شهرستان (منبع: چنل روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی)