بازدید مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جناب آقای مهندس وحید به همراه رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مانه و سملقان و رییس اداره مرتع استان و ناظر عالی آبخیزداری از پروژه های بیولوژیکی و مکانیکی صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸

 

http://s7.picofile.com/file/8376404300/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.JPG