فرسایش خاک عامل تولید ریزگردها
نویسنده : «اصغر مطهری» مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
یکی از موضوعاتی که مطرح است و بخشی از سرمایه ملی ما محسوب می شود خاک مراتع و مرغوب کشور است و باید در حفاظت از آن کوشا باشیم. قانون حفاظت از خاک از قوانین جدید کشور و به همه ابلاغ شده و در راستای امنیت خاک و منابع خاکی ماست اما عواملی باعث شده این منابع دستخوش تخریب و آلودگی قرار گیرند.
در هر نقطه از کشور از جمله خراسان شمالی، منابع آلاینده خاک ما بیشتر به بخش کشاورزی و استفاده از سموم شیمیایی و بخشی هم به چرای بی رویه مراتع برمی گردد.
با بارش های رگباری و شدید مراتع شسته و موجب می شود، خاک غنی خود را از دست بدهد  و از دسترس بخش کشاورزی خارج شود و در نهایت مراتعی که تحت تاثیر آب و باد دچار فرسایش شده است به عنوان کانون های گرد و غبار مطرح و این کانون ها به تدریج باعث آلودگی هوای شهرها و روستاها می شود.
به این ترتیب ما با اقدام نادرست دو موضوع مهم را که سلامتی را به خطر می اندازند ایجاد کرده ایم؛ با بهره برداری بی رویه از مراتع، خاک را به عنوان منبع ملی از دست می دهیم و دوم این که آن ها را به کانون تولید ریزگرد که سلامتی را به خطر می اندازند و به عنوان منابع آلاینده محسوب می شوند، تبدیل می کنیم.
طی بررسی های کارشناسی، بخش اعظم آلودگی هوا مربوط به ریزگردهاست و عمدتاً کانون های داخلی در استان تولید کننده ریزگرد هستند.
بیش از دو سال است که طرح مطالعاتی شناسایی کانون های ریزگرد استان را به کارگروه آموزش و پژوهش استان ارائه و پیشنهاد داده ایم ولی این طرح مصوب نشده و در اولویت های مطالعاتی استان قرار نگرفته است در حالی که یکی از مطالعات مورد نیاز، شناسایی کانون های ریزگرد و راهکارهای مقابله با تولید آن هاست و این اتفاق باعث می شود کانون ها شناسایی شوند و از فرسایش خاک جلوگیری شود.
منبع: روزنامه خراسان